szukaj:

Biuletyn Informacji Publcznejfb.com/ZSPKrosnoOdrzanskie
SZKOLNA TELEWIZJA
Terminy egzaminów poprawkowych: kliknij tutaj...

admin | 05.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
Ju? po raz szósty nasza szko?a w??czy?a si? w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku obchodzili?my go 6 lutego pod has?em - ?Tworzymy kultur? szacunku w sieci?. Jego celem jest zainicjowanie dyskusji na temat bezpiecze?stwa w Internecie oraz promocja dzia?a? na rzecz pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i m?odzie?. Wa?ne w idei DBI jest te? pokazanie aktualnych problemów dotycz?cych zagro?e? on-line, na jakie nara?eni s? m?odzi u?ytkownicy.

Zobacz zdj?cia...

Zobacz prace naszych uczniów:

Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3


admin | 12.02.2018 więcej | komentarz[0] |
Ferie na sportowo!
Zaj?cia rekreacyjne dla wszystkich uczniów odb?d? si? 14.02.2018 (?roda) w hali sportowej ZSP od godziny 10:00.
admin | 12.02.2018 komentarz[0] |
Uwaga zmiana planu.
Od dnia 22.01.2018r. obowi?zuje nowy plan, który znajduje si? na stronie naszej szko?y w dziale "PLAN LEKCJI".
admin | 19.01.2018 komentarz[0] |
Wycieczka do Krakowa.
Wyjazd do Krakowa grupy m?odzie?y szkolnej w listopadzie by?a to pi?kna lekcja historii Polski i niez?y rajd krajoznawczy przez pó? Polski. Poznali?my symbole Krakowa od katedry na Wawelu, przez ko?ció? Mariacki, ko?ció? na Ska?ce, Rynek Starego Miastaa? po kopiec Ko?ciuszki.


Zobacz zdj?cia...
admin | 06.12.2017 więcej | komentarz[0] |
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych.
W pa?dzierniku obchodzili?my Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych, z tej okazji uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do biblioteki na zaj?cia edukacyjne, podczas których uczestniczyli w wyk?adzie na temat dziejów pisma i ksi??ki ilustrowanym prezentacj? multimedialn?. Uczniowie mogli te? obejrze? wystaw? zak?adek do ksi??ek.

Zobacz zdj?cia...
admin | 03.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Komunikat o dniu wolnym od pracy.
Informujemy, ?e 02 listopada 2017 r. (czwartek) Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych w Kro?nie Odrza?skim b?dzie nieczynny. Dzie? ten zosta? ustalony jako wolny w zamian za ?wi?to Niepodleg?o?ci (11 listopada), który przypada w sobot?.
admin | 30.10.2017 komentarz[0] |
DZIE? J?ZYKÓW OBCYCH.
26 wrze?nia obchodzimy Europejski Dzie? J?zyków (EDJ). To coroczne ?wi?to j?zyków ustanowione zosta?o w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Jego najwa?niejszym przes?aniem jest promowanie nauki j?zyków obcych, wieloj?zyczno?ci i ró?norodno?ci j?zykowej.

Zobacz zdj?cia...
admin | 04.10.2017 więcej | komentarz[0] |
UROCZYSTE ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.
Dnia 04.09.2014 roku (poniedzia?ek) odb?dzie si? uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego:
- 8:30 - msza ?wi?ta w ko?ciele ?w. Jadwigi,
- 10:00 ? inauguracja w hali sportowej ZSP.
admin | 31.08.2017 komentarz[0] |
Broniewski unijnymi projektami stoi...
Oto dowody:
- maj - grupa ekonomistów zdobywa i szkoli umiej?tno?ci na miesi?cznym sta?u we W?oszech,
- lipiec - informatycy odbywaj? sta? zawodowy i odpoczywaj? w Anglii,
A co przed nami?
- wrzesie? - kolejna grupa ekonomistów wyrusza do W?och.

Wyjazdy w ramach projektów unijnych to nie tylko praca, kszta?cenie i wychowanie, ale tak?e odpoczynek :)admin | 29.08.2017 komentarz[0] |
KONTAKT
Adres:
ul. Szkolna 1
66-600 Krosno Odrz.
Telefon:
(0-68) 383-50-52
Fax:
(0-68) 383-50-22
E-mail:
Sekretariat: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl
Biblioteka: biblioteka@zsp.powiatkrosnienski.pl

Kalendarz
Maj
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 © 2004 LO Krosno. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.009 | powered by jPORTAL 2