คิวบิก 3 FINAL (CUBIC, #3) B 13 s.t

ISBN:

Published:

Paperback

376 pages


Description

คิวบิก 3 FINAL   (CUBIC, #3)  by  B 13 s.t

คิวบิก 3 FINAL (CUBIC, #3) by B 13 s.t
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 376 pages | ISBN: | 4.71 Mb

เรืองราวบทใหมของ เงา เจาของโคดเนม cubic ถูกเปิดมานขึนอีกครัง เมือหลานเซอไดรับรายงานทีทำใหเขาแทบลมทังยืนจากมือขวาคนสนิทวา “คุณฤทัยนาคเสียชีวิตแลวครับ”การแกลงตายไมไดนำความสงบสุขมาให ฤทัยนาค อยางทีควรจะเปนอีกแลว เพราะหลังเหตุการณระเบิดตึกฉายหงกรุปสีปีMoreเรื่องราวบทใหม่ของ เงา เจ้าของโคดเนม cubic ถูกเปิดม่านขึ้นอีกครั้ง เมื่อหลานเซ่อได้รับรายงานที่ทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนจากมือขวาคนสนิทว่า “คุณฤทัยนาคเสียชีวิตแล้วครับ”การแกล้งตายไม่ได้นำความสงบสุขมาให้ ฤทัยนาค อย่างที่ควรจะเป็นอีกแล้ว เพราะหลังเหตุการณ์ระเบิดตึกฉายหงกรุ๊ปสี่ปี เธอก็ต้อง ตายอีกครั้ง แต่การตายครั้งนี้กลับนำไปสู่การตามหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทรยศของ มากาเร็ต แอน คาเว่น และการตายของ เงา คนที่แล้วหลิน หลานเซ่อ รอคอยการกลับมาของคนรักตามคำสัญญาที่เธอทิ้งไว้บนรูบิกคิวบ์ พร้อมกับออกตามหาผู้จ้างวานฆ่าฤทัยนาค และดึง หยาง ไป๋ซิง เข้ามาเป็นเครื่องมือในแผนการของตน แต่ยิ่งสืบหาเท่าไร เขากลับยิ่งเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในอดีตอันน่าชิงชังของตน นั่นทำให้ฤทัยนาคต้องกลับมาในฐานะ cubic อีกครั้ง และก้าวเท้าลงสมรภูมิที่ตนห่างหายมาถึงสี่ปีเต็ม แม้ตระหนักรู้ดีว่าศัตรูของเธอคราวนี้ช่างฉลาดและรอบคอบแบบที่ตนไม่อาจต่อกรได้ง่ายๆ แต่ครั้งนี้เธอต้องชนะเท่านั้น เพราะถ้าแพ้นั่นหมายถึงชีวิตของใครหลายคนต้องดับสูญไปพร้อมกัน...และนั่นรวมถึงคนที่เธอรักมากที่สุด เมื่อสิบเก้าปีที่แล้วเธออาจไม่สามารถปกป้อง เขา ไว้ได้ แต่ตอนนี้ในฐานะ cubic เธอจะไม่ยอมให้ใครทำร้าย หรือแต่ต้องคนที่เธอรักได้อีกเด็ดขาดEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คิวบิก 3 FINAL (CUBIC, #3)":


liceumkrosno.edu.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us